Szkolenia z obsługi podnośników spalinowych, nauka obsługi podnośników elektrycznych, szkolenia z użycia zwyżek wysięgnikowych, nauka eksploatacji zwyżek przegubowo-teleskopowych, szkolenia z obsługi podnośników na przyczepce

– tutaj znajdziesz niezbędne informacje na temat szkoleń oferowanych przez firmę P.W. Lifts.
Jeżeli chcesz wiedzieć więcej, zadzwoń: 662 844 852 lub napisz: info@podnosniki.pl.

Specjaliści P.W. Lifts proponują specjalistyczne szkolenia z obsługi podestów ruchomych przejezdnych, do których zaliczamy: podnośniki nożycowe, podnośniki wysięgnikowe (zwyżki przegubowo-teleskopowe, zwyżki teleskopowe), podnośniki na samochodach, podnośniki przewoźne na przyczepce (tzw. pająki). Oferujemy również szkolenia z zakresu obsługi ładowarek teleskopowych. Oferta jest skierowana dla przedsiębiorców i pracowników zajmujących się obsługą wszelkiego rodzaju podestów ruchomych.

Zakres szkolenia z obsługi podnośników obejmuje:

 • podział podestów ruchomych,
 • podstawową wiedzę z zakresu budowy zwyżek,
 • obowiązki operatora przed przystąpieniem do pracy, w jej trakcie oraz po zakończeniu pracy na podestach ruchomych,
 • BHP – bezpieczne użytkowanie podnośników,
 • podstawowe informacje na temat UDT,
 • zajęcia praktyczne.

Każde szkolenie prowadzone jest przez wykwalifikowanych specjalistów. Kurs kończy się egzaminem w obecności komisji. W jej skład wchodzą przedstawiciele Urzędu Dozoru Technicznego. Zarówno szkolenie z obsługi podestów ruchomych, jak i egzamin, odbywają się na terenie firmy P.W. Lifts lub przy większej liczbie osób – w siedzibie klienta.

 • Uprawnienia Urzędu Dozoru Technicznego są niezbędne do pracy przy obsłudze podestów ruchomych.
 • Kandydaci zgłaszający się do kursu powinni mieć:ukończone 18 lat,
 • wykształcenie minimum podstawowe,
 • aktualne badania lekarskie.