18/04/2023

Jak wygląda egzamin UDT na operatora podestów ruchomych?

Grupa osób ogląda działanie podnośników na otwartym terenie, co wskazuje na praktyczną część egzaminu na operatora podestów ruchomych. Tekst "Egzamin na operatora podestów ruchomych - Jak wygląda?" informuje o możliwości zdobycia uprawnień do obsługi podestów.
Zaktualizowano:

Szczegółowe informacje o egzaminie UDT na operatora podestów ruchomych

Jak przystąpić do egzaminu UDT?

Aby przystąpić do egzaminu UDT, musisz złożyć odpowiedni wniosek. Wniosek ten zawiera informacje o Tobie, takie jak Twoje imię i nazwisko, adres, numer telefonu, a także informacje o typie egzaminu, do którego chcesz przystąpić.

Możesz złożyć wniosek na trzy sposoby. Pierwszym jest wysłanie go pocztą do odpowiedniego oddziału Urzędu Dozoru Technicznego. Drugim jest zarejestrowanie się na stronie eudt i złożenie wniosku online. Trzecim, a zarazem najprostszym sposobem, jest skontaktowanie się z nami. My zrobimy to za Ciebie. Wystarczy wypełnić wniosek i odpowiednie upoważnienie, a my zajmiemy się resztą.

Ile kosztuje egzamin UDT?

Koszt egzaminu UDT wynosi mniej niż 213 PLN netto (stan na rok 2022 – kwota może być inna). Jest to stała opłata, niezależnie od tego, czy egzamin dotyczy podestów ruchomych, ładowarek czy wózków widłowych. Warto zauważyć, że koszt ten nie obejmuje kosztów szkolenia. Jeżeli chcesz odbyć szkolenie, zgłoś się do Nas, a pomożemy Ci przygotować się do bezpiecznej pracy na podnośniku oraz do zdania egzaminu przed komisją.

Jak wygląda egzamin UDT?

Egzamin UDT składa się z dwóch części: teoretycznej i praktycznej.

Część teoretyczna

Część teoretyczna polega na rozwiązaniu testu składającego się z 15 pytań. Pytania te dotyczą różnych aspektów obsługi podestów ruchomych, takich jak bezpieczeństwo, procedury obsługi i konserwacji, a także przepisy prawne. Na ukończenie egzaminu z pozytywnym wynikiem mamy 30 minut. Aby zdać, musimy poprawnie odpowiedzieć na 11 pytań. Wynik egzaminu jest znany praktycznie od razu. Jeśli otrzymamy pozytywny wynik, przechodzimy do części praktycznej.

Część praktyczna

Część praktyczna egzaminu składa się z dwóch modułów. W części pierwszej egzaminator może zadać jedno z 22 pytań dotyczących codziennej obsługi technicznej. Pytania te mogą dotyczyć takich tematów jak stan baterii trakcyjnych maszyny, stan opon, formy ochrony w podnośnikach, ocena panelu sterowania górnego i dolnego, a także sprawdzenie dokumentacji pod kątem dopuszczenia maszyny do użytku.

W części praktycznej kierujemy się przez wyznaczony plac na torze przeszkód. Po przejechaniu slalomem, docierasz do punktu B, gdzie symulujesz pracę. Symulacja pracy polega na podniesieniu platformy do wysokości wskazanej przez egzaminatora. Po zakończeniu symulacji, opuszczasz platformę i kierujesz się do punktu A, czyli naszej bazy, również slalomem, ale tym razem do tyłu.

Egzamin Urzędu Dozoru Technicznego na podesty ruchome

Co dalej po egzaminie?

Po zakończeniu egzaminu, zarówno teoretycznego, jak i praktycznego, wynik jest znany od razu. Jeśli zdasz egzamin, otrzymasz certyfikat uprawniający do obsługi podestów ruchomych. Uprawnienia są wysyłane na adres wskazany w wniosku, powinieneś czekać na nie około 2 do 3 tygodni. Pamiętaj, że bez uprawnień nie możesz pracować na podnośniku, a same uprawnienia są ważne tylko z dowodem osobistym.