Banner Image
03/01/2024

Wnioski, podsumowania, plany – serwis maszyn 2023

Grupa pracowników przemysłowych na spotkaniu w magazynie. Jedna osoba stoi przed dużą tablicą, wskazując na nią, prawdopodobnie omawia wnioski, plany i podsumowania serwisu maszyn na rok 2023. Na pierwszym planie widoczne są plecy pracownika z napisem na kurtce 'podnosniki.pl' oraz numerem telefonu, co sugeruje temat artykułu dotyczącego serwisu podnośników.
Zaktualizowano:

Przemyślenia naszych działań dotyczących serwisu podnośników

Serwis maszyn 2023 – Praca w serwisie to nie tylko „obcowanie” z maszynami. Żeby wszystko działało jak w zegarku ważny jest plan.

Zbierając dane na temat napraw, zużytych części i trudu włożonego w wykonywaną pracę jesteśmy bogatsi nie tylko o doświadczenia, ale też o spostrzeżenia, które jasno wskazują z czym borykamy się najbardziej.

Analiza tych danych i nasuwające się wnioski to klucz do tego by pracowało się łatwiej i sprawniej. Zawsze wiedzieliśmy jak bardzo nasi klienci potrzebują sprawnych maszyn, dlatego w zeszłym tygodniu nasz zespół serwisowy spotkał się, aby przeanalizować 2023r. na zebranych danych. Zastanawialiśmy się również w jaki sposób możemy zwiększyć naszą efektywność oraz poprawić jakość świadczonych usług.

Jakie wnioski udało Nam się wyciągnąć? – serwis maszyn 2023

Rok 2023 dla naszego serwisu był rokiem przełomowym, dlatego że udało nam się zmniejszyć ilość awarii w stosunku do zeszłego roku o 23%. Jest to przede wszystkim zasługa wdrożenia Lean Management w tym wprowadzeniu procedury szczegółowej kontroli maszyn powracających z wynajmu, zwiększenia czasu weryfikacji i zasady natychmiastowego wyłączania sprzętu z obiegu i kierowanie go do naprawy. Dodatkowo stosowanie nowych procedur doprowadziło do zwiększenia liczby konserwacji maszyny o 38% przy jednoczesnym obniżeniu kosztu tych działań o 41% dzięki poprawie wydajności. Wszystkie te działania obniżyły koszty obsługi awarii, a interwencje były głównie spowodowane przez zdarzenia losowe.

Reasumując szczegółowa analiza wskazuje, że działanie wg procedur to w naszym przypadku całościowa oszczędność rzędu 12%. Jesteśmy dumni z tego, że udało nam się podnieść jakość naszych usług rok do roku jednak wiemy, że przed nami jest jeszcze wiele możliwości, aby wspiąć się jeszcze wyżej.

Bardzo dziękujemy naszym niezawodnym serwisantom za prace, inicjatywę oraz pomoc w osiągnięciu.