18/04/2023

Zakład Uprawniony UDT Podnosniki.pl

Pracownik w odblaskowej kamizelce pracuje na podnośniku nożycowym. Tekst "Zakład Uprawniony UDT - Podnosniki.pl Wszystko co musisz wiedzieć" informuje o firmie posiadającej uprawnienia Urzędu Dozoru Technicznego i dostarcza informacji na temat ich usług.
Zaktualizowano:

To jest absolutny TOP NEWS! Nasza firma została Zakładem Uprawnionym. Warto było czekać. Teraz nie tylko podniesiemy Twój biznes, ale także naprawimy i zmodernizujemy.

Z dumą i satysfakcją odnotowujemy, że (od 3 lutego 2020) posiadamy uprawnienia Urzędu Dozoru Technicznego nr UD-03-87-P/1-20 do: dokonywania modernizacji i napraw podestów ruchomych i wózków jezdniowych. Wykwalifikowany personel zakładu uprawnionego przygotuje dla państwa pełną dokumentację wraz z naprawą i badaniem po modernizacyjnym w uzgodnieniu z Urzędem Dozoru Technicznego.

Decyzje uprawniające w zakresie napraw lub modernizacji  urządzeń technicznych wydawane są po po stwierdzeniu, że wnioskujący spełnia wymagania w zakresie wytwarzania, montażu, naprawy lub modernizacji urządzeń technicznych oraz wytwarzania materiałów i elementów w szczególności:

wdrożył właściwą technologię wytwarzania, montażu, naprawy lub modernizacji,

 • posiada urządzenia zapewniające wytwarzanie, naprawę lub modernizację zgodnie z technologią, o której mowa w pkt 1,
 • posiada zorganizowaną kontrolę jakości,
 • ma możliwość przeprowadzenia badań niszczących i nieniszczących wytwarzanych, naprawianych lub modernizowanych urządzeń technicznych oraz materiałów we własnym laboratorium lub laboratorium uznanym przez organ właściwej jednostki dozoru technicznego,
 • zatrudnia pracowników o odpowiednich kwalifikacjach (zob. Kwalifikacje osób), m. in.: osoby odpowiedzialne za wytwarzanie, naprawę, modernizację i kontrolę jakości urządzeń technicznych oraz materiałów i elementów stosowanych do wytwarzania, naprawy lub modernizacji tych urządzeń powinny posiadać:
  • wyższe wykształcenie techniczne i co najmniej dwuletnią praktykę zawodową lub
  • wykształcenie średnie techniczne i co najmniej pięcioletnią praktykę zawodową oraz
  • znajomość norm, przepisów o dozorze technicznym i warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie prowadzonej działalności.

Więcej informacji pod numerem telefonu 792 323 323.

Zespół Podnosniki.pl

zakład uprawniony

zakład uprawniony podnosniki.pl

Zakład Uprawniony UDT Podnosniki.pl

To jest absolutny TOP NEWS! Nasza firma została Zakładem Uprawnionym. Warto było czekać. Teraz nie tylko podniesiemy Twój biznes, ale także naprawimy i zmodernizujemy.

Z dumą i satysfakcją odnotowujemy, że (od 3 lutego 2020) posiadamy uprawnienia Urzędu Dozoru Technicznego nr UD-03-87-P/1-20 do: dokonywania modernizacji i napraw podestów ruchomych i wózków jezdniowych. Wykwalifikowany personel zakładu uprawnionego przygotuje dla państwa pełną dokumentację wraz z naprawą i badaniem po modernizacyjnym w uzgodnieniu z Urzędem Dozoru Technicznego.

Decyzje uprawniające w zakresie napraw lub modernizacji  urządzeń technicznych wydawane są po po stwierdzeniu, że wnioskujący spełnia wymagania w zakresie wytwarzania, montażu, naprawy lub modernizacji urządzeń technicznych oraz wytwarzania materiałów i elementów w szczególności:

wdrożył właściwą technologię wytwarzania, montażu, naprawy lub modernizacji,

 • posiada urządzenia zapewniające wytwarzanie, naprawę lub modernizację zgodnie z technologią, o której mowa w pkt 1,
 • posiada zorganizowaną kontrolę jakości,
 • ma możliwość przeprowadzenia badań niszczących i nieniszczących wytwarzanych, naprawianych lub modernizowanych urządzeń technicznych oraz materiałów we własnym laboratorium lub laboratorium uznanym przez organ właściwej jednostki dozoru technicznego,
 • zatrudnia pracowników o odpowiednich kwalifikacjach (zob. Kwalifikacje osób), m. in.: osoby odpowiedzialne za wytwarzanie, naprawę, modernizację i kontrolę jakości urządzeń technicznych oraz materiałów i elementów stosowanych do wytwarzania, naprawy lub modernizacji tych urządzeń powinny posiadać:
  • wyższe wykształcenie techniczne i co najmniej dwuletnią praktykę zawodową lub
  • wykształcenie średnie techniczne i co najmniej pięcioletnią praktykę zawodową oraz
  • znajomość norm, przepisów o dozorze technicznym i warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie prowadzonej działalności.

Więcej informacji pod numerem telefonu 792 323 323.

Zespół Podnosniki.pl

zakład uprawniony

zakład uprawniony podnosniki.pl