26/06/2023

Zakup podnośnika i co dalej? Poradnik dla właścicieli maszyn

Podnośnik nożycowy JLG na przyczepie transportowej na placu budowy z dźwigami w tle. Tekst "Zakup podnośnika i co dalej? Poradnik dla właścicieli maszyn" wskazuje na przewodnik krok po kroku po zakupie sprzętu budowlanego.
Zaktualizowano:

Kupno podnośnika to dopiero początek drogi. Właściciel maszyny musi pamiętać o wielu obowiązkach, które wiążą się z eksploatacją takiego urządzenia. W tym poradniku omówimy najważniejsze z nich.

Rejestracja podnośnika, podestu ruchomego, zwyżki

Pierwszym krokiem po zakupie nowego podnośnika jest jego rejestracja. Aby to zrobić, musisz sprawdzić na stronie Urzędu Dozoru Technicznego (UDT), pod którą placówką podlegasz i tam złożyć stosowny wniosek. Wejdź na stronę https://www.udt.gov.pl/144-udt/kontakt/oddzialy.

Jeżeli nie wiesz jak to zrobić to możemy Ci w tym pomóc.

mapka pokazująca oddziały Urzędu Dozoru Technicznego

Jakie dokumenty są potrzebne do rejestracji podestu ruchomego?

W przypadku nowych urządzeń, które są rejestrowane po raz pierwszy, musisz dostarczyć następujące dokumenty:

 1. Instrukcję obsługi w języku polskim: Jest to podstawowy dokument, który zawiera wszystkie niezbędne informacje na temat obsługi i utrzymania podnośnika. Musi być ona dostępna dla operatora podnośnika w każdym momencie.
 2. Schematy hydrauliczne: Są to dokumenty, które pokazują, jak układ hydrauliczny podnośnika jest zbudowany i jak działa. Są one niezbędne dla mechaników podczas przeglądów i napraw.
 3. Schematy elektryczne: Podobnie jak schematy hydrauliczne, schematy elektryczne pokazują, jak układ elektryczny podnośnika jest zbudowany i jak działa.
 4. Certyfikat CE: Jest to dokument, który potwierdza, że podnośnik spełnia wszystkie wymagane normy.

Wymagane dokumenty w przypadku podnośników używanych to:

 1. Certyfikat stanu: Jest to dokument, który pokazuje, w jakim stanie jest podnośnik. Musi on zawierać informacje na temat wszelkich uszkodzeń, które mogą wpływać na bezpieczeństwo i funkcjonowanie podnośnika.
 2. Protokoły z pomiarów rezystancji izolacji obwodów elektrycznych
 3. Określenie stopnia zużycia maszyny, tzw. Resurs: Jest to dokument, który wyznacza stopień zużycia maszyny Jest on niezbędny do określenia, kiedy podnośnik będzie wymagał przeglądu lub naprawy.

Uwaga ważne. Pamiętaj, aby podczas badania, rejestracji obecna była osoba, która posiada uprawnienia operatora i konserwatora (UTB – Urządzeń Transportu Bliskiego).

Obowiązki właściciela po rejestracji podnośnika

 1. Pilnuj badań okresowych Twojego urządzenia.
  Są to badania doraźne, eksploatacyjne, po-awaryjne i po-naprawcze. Zazwyczaj przeprowadza się je raz w roku, ale w niektórych przypadkach terminy mogą być krótsze.
 2. Dokonuj przeglądów konserwacyjnych.
  Konieczne jest również przeprowadzanie przeglądów konserwacyjnych zgodnie z instrukcją obsługi, zazwyczaj co 90 dni lub co 30 dni, jeśli producent nie określił inaczej. Nieprzeprowadzenie takiego przeglądu i brak odpowiedniego wpisu w dzienniku konserwacji może skutkować negatywnym wynikiem nadzoru. Przeglądy konserwacyjne są niezbędne do utrzymania podnośnika w dobrym stanie technicznym i zapewnienia jego bezpiecznej eksploatacji.
 3. Pamiętaj o przeglądach gwarancyjnych oraz określonych w DTR.
  Brak dokonywania przeglądów może skutkować utratą gwarancji danej maszyny.

Gdzie powinny znaleźć się wszystkie informacje?

Księga rewizyjna jest to dokument, który możemy prowadzić w wersji elektronicznej lub papierowej i to właśnie w niej powinieneś prowadzić całą dokumentację. W księdze tej powinny znajdować się wszelkie protokoły, decyzje czy dziennik konserwacji.

Koszty związane z eksploatacją podnośnika

Badania odbiorcze przeprowadza się 1 raz na cały okres użytkowania, badania okresowe raz w roku, przeglądy konserwacyjne zgodnie z instrukcją zazwyczaj co 90 dni lub co 30 dni, a resurs zazwyczaj raz w roku, a potem coroczne aktualizacje, chyba że okres eksploatacji został określony na kilka lat. Częstotliwość przeglądów jest zależna od stanu technicznego maszyny i może być zwiększona, jeśli inspektor UDT uzna to za konieczne.

Koszty dozoru związane z UDT uzależnione są od udźwigu danego urządzenia.

 • Asysta przy badaniu odbiorczym od 1 do 2 tysięcy zł netto + koszty dojazdu.
 • Coroczne badanie okresowe to widełki w przedziale od 300-700 zł netto. Jest to opłata urzędowa UDT
 • Koszty przeglądu konserwacyjne okresowego 300-900 zł netto + koszty dojazdu.
 • Koszt tzw. resursu od 1 do 2 tysięcy zł netto.

Właściciel maszyny musi uwzględnić te koszty w swoim budżecie na utrzymanie podnośnika. Pamiętaj, aby podczas badania, rejestracji obecna była osoba, która posiada uprawnienia operatora i konserwatora (UTB – Urządzeń Transportu Bliskiego).

Co zrobić, jeśli wyniki badań w Urzędzie Dozoru Technicznego będą negatywne?

Często zdarza się tak, że właściciele podnośników, podestów ruchomych czy wózków jezdniowych otrzymują negatywne decyzje badań w Urzędzie Dozoru Technicznego, co uniemożliwia dalszą eksploatację danego urządzania. Co zrobić, w przypadku negatywnej decyzji ?

Przede wszystkim należy skorzystać z usług profesjonalnej firmy, która posiada status Zakładu Uprawnionego. Zanim zdecydujemy się na skorzystanie z ich usług, warto poprosić o okazanie stosownych uprawnień, które gwarantują rzetelność i pełen profesjonalizm przeprowadzanych działań. Jeśli wcześniej zdarzyło się otrzymać decyzję odmowną od Urzędu Dozoru Technicznego, w pierwszej kolejności należy ustalić, jaka była jej przyczyna. Te informacje znajdują się w decyzji z badania technicznego.

Negatywny wyniki badania technicznego UDT – zgłaszanie odwołania

Jeśli nie zgadzacie się z decyzją Urzędu Dozoru Technicznego, zawsze istnieje możliwość odwołania się od niej. W tym celu należy złożyć odwołanie w ciągu 14 dni od daty otrzymania decyzji, w tym samym oddziale Urzędu Dozoru Technicznego, w którym została na wydana. Od momentu jej wpłynięcia dyrektor oddziału ma 2 dni na to, by wydać opinię co do zasadności odwołania. Następnie przekaże tę informacje oraz akta sprawy do Urzędu Dozoru Technicznego w Warszawie, gdzie sporządzona zostanie jednolita opinia, zostanie zarejestrowane odwołanie i wszystkie dokumenty trafią do Ministra Rozwoju, gdzie zostanie podjęta ostateczna decyzja. Oczywiście istnieje szansa, że takie odwołanie zostanie rozpatrzone na naszą korzyść. Jeśli jednak, zostanie ono odrzucone, nie zostaje nic innego, jak naprawić, usunąć usterki i przeprowadzić kolejne badanie techniczne.

Pracownik serwisu podnosnikipl

I w tym możemy Tobie pomóc. Gwarantujemy, że nasze usługi modernizacji i naprawy podestów ruchomych i wózków jezdniowych wykonywane są na najwyższym poziomie. Zatrudniamy najlepszych specjalistów, którzy kompleksowo przygotują Twoje urządzenia do kolejnych badań. Dzięki temu możesz mieć pewność, że tym razem sprzęt uzyska wszystkie niezbędne pozwolenia. Dowiedz się więcej na naszej stronie https://podnosniki.pl/uslugi/serwis/resurs/.

O czym jeszcze warto pamiętać?

Właściciel, eksploatujący maszyny muszą zapewnić odpowiednie uprawnienia operatorom tych urządzeń oraz dostarczyć im odpowiednie środki ochrony osobistej. Właściciel maszyny jest odpowiedzialny za zapewnienie bezpiecznych warunków pracy dla operatorów. Obejmuje to zapewnienie odpowiedniego szkolenia, dostarczenie odpowiedniego sprzętu ochronnego, a także utrzymanie maszyny w dobrym stanie technicznym. Właściciel maszyny musi również zapewnić, że operatorzy są świadomi wszystkich procedur bezpieczeństwa i potrafią prawidłowo obsługiwać podnośnik.

Podsumowanie

Podsumowując, zakup podnośnika to początek drogi. Jako właściciele maszyny, musimy pamiętać o obowiązkach, które wiążą się z eksploatacją takiego urządzenia. Od rejestracji podnośnika, przez regularne przeglądy i badania, aż po odpowiednie szkolenie operatorów i zapewnienie im środków ochrony osobistej – wszystko to jest niezbędne do bezpiecznej i prawidłowej eksploatacji podnośnika.

Choć na pierwszy rzut oka może się to wydawać skomplikowane, w rzeczywistości jest to proces, który staje się rutyną, gdy go dobrze zrozumiemy. Każdy z tych kroków ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa i długotrwałej eksploatacji naszego podnośnika.

Mamy nadzieję, że ten poradnik był dla Ciebie pomocny i odpowiedział na wszystkie pytania dotyczące obowiązków właściciela podnośnika. Jeżeli masz jeszcze jakiekolwiek pytania lub wątpliwości, nie wahaj się zwrócić do Nas z pytanie, chętnie odpowiemy. Życzmy sobie powodzenia w dalszej eksploatacji podnośnika!